Kisbucsai Sport Club


A Sport Club támogatásához szükséges nyomtatványt INNEN letöltheti!

A Kisbucsai Sport Club alapszabályát a Kisbucsai sportegyesület 1991. augusztus 12. napján tartott közgyűlésén fogadta el.

I.


1. A sportegyesület neve (rövidítése):    Kisbucsa Sport Club (SC)
    Székhelye:                                          Kisbucsa

2. A sportegyesület működési területe:   Kisbucsa község területe

3. A sportegyesület bázisát képező ál-
    lami, társadalmi, illetve szövetke-
    zeti szervek neve:                               Kisbucsa Községi Önkormányzat

II.


A sportegyesület célja

4.    A sportegyesület célja a rendszeres sportolás(versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.

A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat.


A sportegyesület elnöksége 3 tagból áll.
          A sportegyesület elnöke: Nagy András
          Elnök-helyettese: Szalai József  
          Elnökségi tag: Gyémánt Mihály  
A Felügyelő-bizottság 3 tagból áll.
          Felügyelő bizottsága elnöke: Tóth Katalin
          Felügyelő bizottsága elnök-helyettese: Tóth Albert
          Felügyelő bizottsága tagja: Takács Ferenc