Kisbucsa Közösségért Közalapítvány

A Közalapítvány támogatásához szükséges nyomtatványt INNEN letöltheti!

A Kisbucsa Községért Közalapítvány Alapító Okiratát Kisbucsa Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2003. február 26. napján fogadta el.

  1.  Az alapítvány elnevezése: Kisbucsa Községért Közalapítvány.
  2.  Az Alapítvány Kisbucsa Községért Közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 74/G.
       §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező közalapítvány.
  3.  A Közalapítvány alapítója: Önkormányzat Kisbucsa
  4.  A Közalapítvány székhelye: Kisbucsa Széchenyi tér 3.
  5.  A Közalapítvány mint társadalmi szervezet közhasznúsági jogállása: a  Közhasznú
       szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4.  és 7. - ában meghatározottak
       alapján: közhasznú szervezet.
  6.  A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, közvetlen politikai
       tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
       támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési, valamint helyi önkormányzati
       képviselőválasztáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, és ezt további
       tevékenységére is kizárja.


A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA

  7.  Kisbucsa lakóinak kulturális, sport és szabadidőprogramok szervezése, nemzeti
       és helyi jelentőségű  ünnepi műsorok rendezése, hagyományok felelevenítése,
       az oktatás és a nevelés támogatása.
  8.  A Közalapítvány, céljainak megfelelően,
  a)  elsősorban:
    – közreműködik jobb feltételek megteremtésében, a fiatal és az idősebb
       korosztályok szabadidő eltöltéséhez;
    – elősegíti a gyermekek és az ifjúság valós érdekeinek védelmét,
    – támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és fiatalok számára;
    – támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség
       megőrzése és a környezet védelme érdekében;
  b)  a Közalapítvány céljai elérése érdekében a közhasznú szervezetekről szóló
       1997. évi CLVI tv. 26. §. c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket
       folytatja:
        1.  szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
        4.  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
        5.  kulturális tevékenység,
        8.  természetvédelem, állatvédelem,
        9.  környezetvédelem,
      10.  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
      14.  sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
             alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

  9. Közalapítványunk elnöke: Hegedüs Márta
      Közalapítványunk titkára: Rákosiné Fábián Katalin

10. Az Alapítvány Kuratóriuma önállóan, vagy önkormányzatunkkal együttműködve
      szervezi községünk jelentősebb ünnepeit, közösségi rendezvényeit:

       1. Farsangi Mulatság
       2. Helyi versmondó verseny szervezése a Költészet Napján
       3. Számítógépes tanfolyamok és  vetélkedők szervezése
       4. 1848-49 Forradalom és Szabadságharc hőseire való emlékezés
       5. Húsvéti előkészületek, Családi délután
       6. Idősek Napi rendezvény
       7. Hősi Halottak Napi megemlékezés
       8. Szünidőköszöntő és szünidőbúcsúztató családi délután – gyermeknap
       9. Falunap és Szabadidős Sportrendezvény
     10. Egészségnap
     11. Környezetvédelmi, tisztasági programok – parlagfű mentesítési nap
     12. Szüreti felvonulás, népi hagyományok felelevenítése
     13. 1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepi műsora
     14. Adventi koszorúkötés, Családi délután
     15. Télapóünnepség
     16. Karácsonyi műsor:
     17. Szilveszteri mulatság

BESZÁMOLÓK

Közhasznúsági beszámoló (2012)

(A fájl megnyitásához PDF olvasó szükséges.)